Generalforsamling 2021

25. juni, 2021

Frederikssund Esport afholdt generalforsamling den 20. juni 2021 kl. 13:00 på Ungdomsskolen, Frederikssund Campus
Pga corona-restriktionerne var det ikke muligt at gennemføre en lovlig generalforsamling inden for årets første 3. måneder. Derfor var blev den udsat.

Se referatet af generalforsamlingen her.
Se formandens beretning her.
(dagsorden og bilag udsendt inden generalforsamling kan se længere nede på denne side.)

Frivillighed

(oplæg inden den formelle del af generalforsamlingen)
Vi har f.eks. brug for flere frivillige til:

  • Udvalg for sponsorer og ansøgning i fonde og puljer
  • Udvalg for events (f.eks. mad og andre praktiske opgaver)
  • Holdledere som hjælper trænerne med at samle tropperne og administration.

Dagsorden

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4) Indkomne forslag.
– Vedtægtsændring: Mulighed for afholdelse af virtuel generalforsamling.
5) Fremlæggelse af kommende kontingent, handlingsplan og budget til godkendelse.
6) Valg til bestyrelse og suppleant*
7) Valg af revisor
8) Evt.

Bilag

Årsregnskab for 2020 – klik her
Budget for 2021 – klik her

Forslag til vedtægtsændring – klik her

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.