Frederikssund Esport Awards og Generalforsamling 2022

9. februar, 2022

Frederikssund Esport afholdt generalforsamling den 20. marts 2022 kl. 14:00 på U10, Frederikssund Campus.

(dagsorden kan se længere nede på denne side.)

Frederikssund Esport Awards

Umiddelbart efter generalforsamlingen starter vi Frederikssund Esport Awards, hvor vi deler en masser priser ud til medlemmer og trænere. Se mere her!

Vi du være med?

Hvis du ønsker at vælges til en af posterne, så er du velkommen til at kontakte formand Søren Weimann på saw@frederikssundesport.dk. Det er også muligt at melde sit kandidatur på mødet.

Som noget nyt, så ønsker vi, at der ved bestyrelsesmøderne sidder to spillerrepræsentanter, som har taleret på møderne. Der er ingen aldersgrænse for spillerrepræsentanterne. De skal blot være spillere på et af vores hold og betale kontingent.

Dagsorden

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4) Indkomne forslag.
5) Fremlæggelse af kommende kontingent, handlingsplan og budget til godkendelse.
6) Valg til bestyrelse* og suppleant**
7) Valg af revisor***
8) Valg a to spillerrepræsentanter med taleret på bestyerelsesmødet
9) Evt.

* 2 stk bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Martin Elliott Jensen og Søren Weimann genopstiller
** 2 stk. suppleanter for 1 år: Søren Flening genopstiller
*** 1 stk. revisor for 1 år: Mark Barnkop genopstiller

Bilag

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.