Generalforsamling den 24. marts 2021 kl. 20:00

8. februar, 2021

Bestyrelsen indkalder hermed til Generalforsamling i Frederikssund Esportden 24. marts 2021 kl. 20:00 på Ungdomsskolen Frederikssund Campus.
Generalforsamlingen afholdes såfremt corona-restriktionerne gør personligt fremmøde muligt. Er det ikke tilfældet, så afholdes generalforsamlingen så snart det er muligt.

Foreløbig dagsorden

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4) Indkomne forslag.
– Vedtægtsændring: Mulighed for afholdelse af virtuel generalforsamling.
5) Fremlæggelse af kommende kontingent, handlingsplan og budget til godkendelse.
6) Valg til bestyrelse og suppleant*
7) Valg af revisor
8) Evt.

* Kandidater kan melde sig på forhånd til saw@frederikssundesport.dk eller på selve generalforsamlingen. Kandidater til bestyrelsen der er fyldt 15 år kan vælges. Dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.

Der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode og to suppleanter for en et-årig periode.
Fra den nuværende bestyrelse genopstiller Thomas Berggren, Joan Jensen, Kim Gildberg.
Casper Christensen genopstiller ikke.
Martin Elliott Jensen og Søren Weimann er ikke på valg.

Forslag til punkter på dagsorden

Forslag til punkter på dagsorden sendes til formanden (saw@frederikssundesport.dk) senest 14 dage før mødet – den 10. marts 2021.

Den endelige dagsorden med bilag sendes til alle medlemmer senest 8 dage før.

Alle fremmødte medlemmer (inkl. støttemedlemmer) har stemmeret, såfremt der ikke er udstående kontingentbetaling.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.