Generalforsamling 2023

27. marts, 2023

Frederikssund Esport afholdt generalforsamling den 26. marts 2023 kl. 13:00 på U10, Frederikssund Campus.

Vil du være med?

Hvis du ønsker at vælges til bestyrelsen eller som suppleant, så er du velkommen til at kontakte formand Søren Weimann på saw@frederikssundesport.dk. Det er også muligt at melde sit kandidatur på mødet.

Som noget nyt, så ønsker vi, at der ved bestyrelsesmøderne sidder to spillerrepræsentanter, som har taleret på møderne. Der er ingen aldersgrænse for spillerrepræsentanterne. De skal blot være spillere på et af vores hold og betale kontingent.

Dagsorden

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4) Indkomne forslag.
5) Fremlæggelse af kommende kontingent, handlingsplan og budget til godkendelse.
6) Valg til bestyrelse* og suppleanter**
7) Valg af revisor***
8) Valg a to spillerrepræsentanter med taleret på bestyrelsesmødet
9) Evt.

* 3 stk bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Adam Britt genopstiller
** 2 stk. suppleanter for 1 år
*** 1 stk. revisor for 1 år

Bilag

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.