Generalforsamling

Generalforsamlingen 2024 blev afholdt i Frederikssund Esportcenter (Heimdalsvej 8, 3600 Frederikssund)

Lørdag 9. marts 2024 kl. 14.

Læs referatet her!

Dagsorden

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2) Bestyrelsens beretning.
3) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
4) Indkomne forslag.
5) Fremlæggelse af kommende kontingent, handlingsplan og budget til godkendelse.
6) Valg til bestyrelse* og suppleanter**
7) Valg af revisor***
8) Valg af spillerrepræsentanter med taleret på bestyrelsesmødet
9) Evt.

* 5 stk bestyrelsesmedlemmer for 1 år
** 2 stk. suppleanter for 1 år
*** 1 stk. revisor for 1 år

Bilag

Årsregnskab 2023

Budget 2024

Generalforsamling 2023

27. marts, 2023

Frederikssund Esport afholdt generalforsamling den 26. marts 2023 kl. 13:00 på U10, Frederikssund Campus.

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.